In 2015 zullen er een aantal zogenaamde kindregelingen komen te vervallen, van de 10 blijven er nog 4 over!
De volgende regelingen gaan vervallen:
Alleenstaande ouderkorting, Ouderschapsverlofkorting, Aftrekpost levensonderhoud kinderen, Aanvulling op het minimum inkomen van alleenstaande ouders, Tegemoetkoming in de onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS), Tegemoetkoming ouders met thuiswonende gehandicapte kinderen (TOG).
Daarnaast wordt het kindgebonden budget juist verhoogd voor alleenstaande ouders!