De VAR verklaring die u voor 2014 had blijft geldig voor 2015, mits u nog steeds dezelfde werkzaamheden uitoefent. U krijgt dus geen nieuwe van de belastingdienst.
Dit heeft te maken met de nieuwe regelgeving die als het goed is medio 2015 zal ingaan. De VAR verklaring wordt dan vervangen door de BGL (Beschikking Geen Loonheffing) waarbij de opdrachtgever meer verantwoordelijkheid zal krijgen voor een juiste verklaring omtrent de arbeidsverhouding.