Beste klant,

01 Op 1 januari 2019 gaat het lage btw tarief omhoog van 6% naar 9%. Vergeet niet uw software instellingen op tijd te wijzigen.

 02U krijgt 28% investeringsaftrek als u meer dan € 2300 excl. btw hebt geïnvesteerd in materiële vaste activa. Een aankoop wordt als investering beschouwd als die meer bedraagt dan

 € 450,00 excl. btw.  Het kan dus zinvol zijn om nog een investering te doen voor het einde van het jaar om boven de € 2300 uit te komen. Dit levert u dan nog een belastingvoordeel op van ca. 14% van het totale investeringsbedrag.

03Vergeet niet uw voorraad te tellen en  de waarde te bepalen tegen inkoopprijs. Een hogere voorraadwaarde dan vorig jaar verhoogd uw winst en een lagere voorraadwaarde verlaagd uw winst.

04Verder kunt u alvast uw zakelijke km's met de privé-auto optellen of uw gehele kilometeradministratie afronden bij de auto van de zaak om aan te tonen hoeveel km's u privé heeft gereden. Zijn dat er minder dan 500 op jaarbasis dan krijgt u géén bijtelling in de inkomstenbelasting. Woon-werk kilometers gelden hierbij als zakelijke km's voor de inkomstenbelasting.

Voor de correctie BTW privé-gebruik auto ligt dat iets anders, daarbij zijn alleen woon-werk verkeer kilometers naar een vaste werkplek privé-kilometers.

05 Reken vast uit of u aan het urencriterium heeft voldaan van 1225 uur op jaarbasis.

De ondernemersaftrek bedraagt € 7280.