Back to Top

Checklist IB 2017

Gepubliceerd: donderdag 10 mei 2018 14:51

BENODIGDE GEGEVENS VOOR UW AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2017:

Lees meer: Checklist IB 2017

Checklist IB 2016

Gepubliceerd: donderdag 02 februari 2017 18:28

BENODIGDE GEGEVENS VOOR UW AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2016:

Lees meer: Checklist IB 2016

Kindregelingen 2015

Gepubliceerd: donderdag 18 juni 2015 17:26

In 2015 zullen er een aantal zogenaamde kindregelingen komen te vervallen, van de 10 blijven er nog 4 over!
De volgende regelingen gaan vervallen:
Alleenstaande ouderkorting, Ouderschapsverlofkorting, Aftrekpost levensonderhoud kinderen, Aanvulling op het minimum inkomen van alleenstaande ouders, Tegemoetkoming in de onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS), Tegemoetkoming ouders met thuiswonende gehandicapte kinderen (TOG).
Daarnaast wordt het kindgebonden budget juist verhoogd voor alleenstaande ouders!

VAR verklaring blijft geldig voor 2015

Gepubliceerd: donderdag 18 juni 2015 17:26

De VAR verklaring die u voor 2014 had blijft geldig voor 2015, mits u nog steeds dezelfde werkzaamheden uitoefent. U krijgt dus geen nieuwe van de belastingdienst.
Dit heeft te maken met de nieuwe regelgeving die als het goed is medio 2015 zal ingaan. De VAR verklaring wordt dan vervangen door de BGL (Beschikking Geen Loonheffing) waarbij de opdrachtgever meer verantwoordelijkheid zal krijgen voor een juiste verklaring omtrent de arbeidsverhouding.

Langer de tijd voor aangifte inkomstenbelasting

Gepubliceerd: donderdag 18 juni 2015 17:25

De inlevertermijn voor de aangifte inkomstenbelasting is verlengd met 1 maand. De aangifte moet nu bij de belastingdienst binnen zijn voor 1 mei 2015. Verwacht u echter een teruggave van de belastingdienst dan kunt u beter voor 1 april indienen want dan krijgt u uw geld gegarandeerd voor 1 juli terug!